DĚTSKÁ PSYCHIATRIE

Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá léčbou poruch myšlení, emocí, vnímání a také chování nemocných. Jinými slovy léčí prokázaná nebo předpokládaná onemocnění mozku, která se projevují porušenými vztahy člověka k sobě nebo k druhým lidem.

Dětská psychiatrie se věnuje péči o děti a dospívající do věku 18+ a proto v diagnostice a léčbě zohledňuje také vývojové hledisko, které je mnohdy klíčové.
 

S čím vám můžeme pomoci?

 
Ambulance se věnuje komplexní péči v celém spektru problematiky dětské a adolescentní psychiatrie. Poskytuje péči pacientům s poruchami nálady, s úzkostnými poruchami, s poruchami příjmu potravy, problematice obsedantně kompulzivní poruchy, tikových poruch včetně Tourretova syndromu, pacientům kteří mají psychotické potíže. Zabývá se problematikou ADHD, specifických poruch učení, potíži spojenými s autismem a poruchami autistického spektra, komplexním přístupem k problematice mentální retardace.