• PhDr. Dargajová Alica - klinická psycholožka, psychoterapeutka

 • Gueye Rokhaya - zdravotní sestra

 • MUDr. Mgr. Hartoš Viktor - lékař psychiatr

   

  Je absoventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru antropologie a ekologie člověka (1989) a vystudoval také všeobecné lékařství na Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství (1998). V průběhu studií pracoval jako odborný asistent v Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc.
   
  Po ukončení Lékařské fakulty v roce 1998 pracoval na Dětské klinice Fakultní nemocnice Olomouc, kde kromě práce na odděleních a v příjmové ambulanci pracoval v také poradně pro vrozené vývojové vady metabolismu, v hemato-onkologické ambulanci a v alergologické ambulanci. Po atestaci z dětského lékařství v roce 2001 se rozhodl pro další specializaci v oboru dětská a adolescentní psychiatrie, atestace v roce 2005, v rámci předatestační přípravy pracoval v Psychiatrické nemocnice ve Šternberku. Od roku 2004 v Dětské nemocnici FN Brno v Černých Polích. V roce 2008 nastoupil na Oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči.
   
  Od září 2009 do srpna 2016 pracoval ve Velké Británii jako Consultant in Child & Adolescent Psychiatry na pracovištích v Glasgow, Scotland - Stobhil Hospital, Skye House, Adolescent Inpatient Unit, South CAMHS Glasgow NHS Greater Glasgow & Clyde, North CAMHS Glasgow NHS Greater Glasgow & Clyde; v Manchestru, England - McGuinness Adolescent Inpatient Unit dnešní Junction 17, Greater Manchester Mental Health NHS Foundation Trust; v Aberystwyth, Ceredigion, Wales - Ty Helyg, Child and Adolescent Mental Health Service, Hywel Dda University Health Board; v Haverfordwest, Ceredigion, Wales - Preseli Centre Child and Adolescent Mental Health Service, Hywel Dda University Health Board; v Sunderlandu, England - Children and Young People’s Service – South Tyneside and Sunderland, NHS Cumbria & North East NHS England Foundation Trust, v Newcastle upon Tyne, England - Community Learning Disabilities Team, Oxford Centre Longbenton, Northumbria Healthcare nhs foundation Trust v King's Lynn, Norfolk, England - Thurlow House, King's Lynn, Norfolk & Suffolk NHS England Foundation Trust; v Horshamu, West Sussex, England - New Park House CAMHS, West Sussex Partnership NHS Foundation Trust; ve Worthingu, CAMHS, Worthing Hospital, West Sussex Partnership NHS Foundation Trust. Od září 2016 pracuje opět v České republice v MAMADŮ institut s.r.o. DPA Kolín, MAMADŮ Praha s.r.o. DPA Praha 4 Nusle a MTDZ-P MAMADŮ point.
   
  Pravidelně se aktivně účastní národních i mezinárodních konferencí a kongresů, úspěšně pokračuje v celoživotním vzdělávání u České lékařské komory v Praze. V době působení ve Velké Británii byl registrován u General Medical Council a získal Associated Membership of Royal College of Psychiatry v Londýně.V roce 2006 jsem byl jmenován soudním znalcem pro obor dětská psychiatrie. V letech 2002 až 2007 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. V listopadu 2019 byl zvolen předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, z.s. a v listopadu 2020 se stal členem Výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP.

 • Mgr. Hartošová Tereza - vedoucí týmu

  Email: tereza.hartosova@mamadu.cz

 • Mgr. Holubová Šašková Martina - psycholožka

 • MUDr. Glaszner Olga - lékařka psychiatr

  E-mail:olga.glaszner@mamadu.cz
  Telefon: +420 602 203 415
   
  Vystudovala lékařskou fakultu na Užhorodské národní univerzitě a následně na Univerzitě Komenského v Bratislavě v roce 2015 získala atestaci v oboru dětské a dorastové psychiatrie. V letech 2011 až 2019 pracovala v Psychiatrické nemocnici Michalovce kde v letech 2016 až 2019 pracovala jako primářka akutního dětského psychiatrického oddělení. V roce 2019 až 2020 pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Louny.
   
 • Mgr. Kyselová Radka - speciální pedagožka

  Email: radka.kyselova@mamadu.cz

 • Mgr. Očadlíková Pavlína - expresivní terapeutka, sociální pracovnice

  Email: pavlina.ocadlikova@mamadu.cz

 • Mgr. Oláh David - administrativa

  E-mail: david.olah@mamadu.cz
  Telefon: +420 603 288 821
   
  Vystudoval humanitně zaměřený magisterský obor teologie a antropologie na ICT ve Francii. Pracoval jako pracovník paliativní péče v psycho-spirituální péči o nemocné a jejich rodiny při zvládání těžké životní situace v nemoci. Dále působil jako pedagog základní a střední školy a v rozvoji volnočasových aktivit dětí. Aktuálně je frekventantem arteterapeutického výcviku.
 • Mgr. Školníková Martina - psycholožka

  Email: martina.skolnikova@mamadu.cz
  Telefon: 608 138 859

 • MUDr. Vašková Lucia - lékařka psychiatr

 • Mgr. Vodolánová Kateřina - sociální pracovnice

  Email: katerina.vodolanova@mamadu.cz

 • 1