Náš Tým

 
 

MUDr. Viktor Hartoš

 
E-mail: hartos@mamadu.cz
Telefon: +420 603 288 821
 
Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru antropologie a ekologie člověka (1989) a je absolventem Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství (1998). V průběhu studií pracoval v Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc.  Zjistit více
 
 
 

MUDr. Olga Glaszner

 
E-mail:objednat@mamadu.cz
Telefon: +420 603 288 821
 
Vystudovala lékařskou fakultu na Užhorodské národní univerzitě a následně na Univerzitě Komenského v Bratislavě v roce 2015 získala atestaci v oboru dětské a dorostové psychiatrie. V letech 2007 až 2011 pracovala jako psychiatr v Mukačevské okresní nemocnice na Ukrajině. V letech 2011 až 2019 pracovala v Psychiatrické nemocnici Michalovce na gerontopsychiatrickém oddělení, oddělení závislosti a dále na akutním oddělení dětské psychiatrie kde v letech 2016 až 2019 pracovala jako primářka tohoto oddělení. V roce 2019 až 2020 pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Louny. Zjistit více
 
 
 

MUDr. Anna Čecháková

 
E-mail: cechakova@mamadu.cz
Telefon: +420 603 288 821
 
Vystudovala Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze a v roce 1975 získala atestaci z psychiatrie a v roce 1990 získala atestaci v oboru dětské a dorostové psychiatrie. V roce 1992 absolvovala psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Pravidelně se účastní odborných konferencí. Zjistit více
 
 
 

Mgr. David Oláh

 
E-mail: olah@mamadu.cz
Telefon: +420 603 288 821
 
Vystudoval humanitně zaměřený magisterský obor teologie a antropologie na ICT ve Francii. Pracoval jako pracovník paliativní péče v psycho-spirituální péči o nemocné a jejich rodiny při zvládání těžké životní situace v nemoci. Dále působil jako pedagog základní a střední školy a v rozvoji ... Zjistit více