• MUDr. Viktor Hartoš

  E-mail: viktor.hartos@mamadu.cz
  Telefon: +420 603 288 821
   
  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v oboru antropologie a ekologie člověka (1989) a je absolventem Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v oboru všeobecné lékařství (1998). V průběhu studií pracoval v Ústavu lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc.

  Po ukončení Lékařské fakulty pracoval na Dětské klinice FN Olomouc a kromě práce na oddělení a v příjmové ambulanci pracoval v poradně pro vrozené vývojové vady metabolismu, v hemato-onkologické ambulanci a v alergologické ambulanci.

  Po atestaci z dětského lékařství se rozhodl pro obor dětské a adolescentní psychiatrie a nastoupil do Psychiatrické nemocnice ve Šternberku a od roku 2004 vedl oddělení dětské psychiatrie a klinické psychologie dětské nemocnice FN Brno v Černých Polích. V roce 2008 nastoupil na oddělení dětské psychiatrie Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči.

  Od září 2009 do srpna 2016 pracoval v zahraničí jako Consultant in Chilad & Adolescent Psychiatry ve Velké Británii (Skye House, Adolescent Inpatient Unit, Glasgow, Scotland; McGuinness Adolescent Inpatient Unit, Manchester, England; Ty Helyg, Aberystwyth, Wales; Preseli Centre, Haverfordwest, Wales; Monkwearmouth Hospital, Sunderland, England; North CAMHS, Glasgow, Scotland; Thurlow House, King's Lynn, England)

  Od září 2016 pracuje opět v České republice.

  V roce 2006 jsem byl jmenován soudním znalcem pro obor dětská psychiatrie
  V roce 2007 absolvoval psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze. Pravidelně se aktivně účastním národních i mezinárodních konferencí a kongresů, pokračuje v celoživotním vzdělávání, jak u České lékařské komory v Praze, tak i u Royal College of Psychiatry v Londýně.
 • MUDr. Olga Glaszner

  E-mail:olga.glaszner@mamadu.cz
  Telefon: +420 602 203 415
   
  Vystudovala lékařskou fakultu na Užhorodské národní univerzitě a následně na Univerzitě Komenského v Bratislavě v roce 2015 získala atestaci v oboru dětské a dorastové psychiatrie. V letech 2011 až 2019 pracovala v Psychiatrické nemocnici Michalovce kde v letech 2016 až 2019 pracovala jako primářka akutního dětského psychiatrického oddělení. V roce 2019 až 2020 pracovala v Dětské psychiatrické nemocnici Louny.
   
 • MUDr. Anna Čecháková

  E-mail:
  Telefon: +420 603 288 821
   
  Vystudovala Lékařskou fakultu Karlovy univerzity v Praze a v roce 1975 získala atestaci z psychiatrie a v roce 1990 získala atestaci v oboru dětské a dorostové psychiatrie. V roce 1992 absolvovala psychoterapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii (KBT). Pravidelně se účastní odborných konferencí.
 • Mgr. David Oláh

  E-mail: david.olah@mamadu.cz
  Telefon: +420 603 288 821
   
  Vystudoval humanitně zaměřený magisterský obor teologie a antropologie na ICT ve Francii. Pracoval jako pracovník paliativní péče v psycho-spirituální péči o nemocné a jejich rodiny při zvládání těžké životní situace v nemoci. Dále působil jako pedagog základní a střední školy a v rozvoji volnočasových aktivit dětí. Aktuálně je frekventantem arteterapeutického výcviku.
 • 1