MTDZ - multidisciplinární tým duševního zdraví (pilotní provoz)

Naše nestátní zdravotnické zařízení se zapojilo do práce na pilotním projektu Program podpory nových služeb v oblasti péče poskytované multidisciplinárním týmem duševního zdraví pro děti a adolescenty vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví ČR. S doporučením pro přijetí do péče multidisciplinárního týmu se na naše pracoviště mohou obracet odborníci a organizace, které u svých klientů s trvalý bydlištěm na území hlavního města Prahy zjistili komplexní problematiku, kterou se jim v daném okamžiku nedaří přesahuje kapacitu jimi poskytovaných služeb a nedaří se předcházet někdy i opakovaným hospitalizacím na oddělení dětské a dorostové psychiatrie.

V rámci pilotního projektu jde o zavedení nového modelu poskytování komplexní péče v oboru dětské a adolescentní psychiatrie. Tato péče zahrnuje poskytování zdravotních, sociálních a pedagogických služeb, ambulantního i terénního charakteru. Konkrétně se jedná o služby dětského psychiatra, psychologa, rodinných poradců, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, rodinných terapeutů. Cílovou skupinou multidisciplinárních týmů jsou děti a adolescenti ve věku 0-18 let, jejich zákonní zástupci nebo osoby odpovědné za jejich výchovu. 
 
Péče MTDZ je časově omezena, maximálně na dobu 3 až 6 měsíců. Doporučejí do péče týmu může vystavit ošetřující lékař (psychiatr, PDDL), pracovník OSPOD, pracovník PPP, SVP, výchovný poradce, školní psycholog, sociální pracovník jakékoliv sociální služby která klienta (rodinu) podporuje, po dohodě s týmem i rodič.
 
Je výhodné, pokud s týmem může aktivně spolupracovat odesílající odborník jak na vytvoření plánu péče v rámci MTDZ tak i na přípravě návratu klienta zpět do komunitní péče.
 
Tým pracuje v druhém patře Nuselské polikliniky: Táborská 59, 140 00 Praha 4.

 
 

Jak doporučit pacienta/klienta/ k přijetí do péče multidisciplinárního týmu:

• Vyplňte následující formulář Doporučení pro přijetí do péče MTDZ (KE STAŽENÍ ZDE)

• Vyplňte prosím všechny položky Doporučení, neúplně vyplněné žádosti budou vráceny k doplnění

• Doporučení do péče týmu může vystavit ošetřující lékař (psychiatr, PDDL), pracovník OSPOD, pracovník PPP, SVP, výchovný poradce, školní psycholog, sociální pracovník jakékoliv sociální služby která klienta (rodinu) podporuje. Po dohodě s týmem i rodič.

• Další informace o práci týmu, možnostech přijetí do péče, indikacích, nabízených způsobech podpory, je možné získat na telefonním čísle +420 608 173 556. Konzultace se službu konajícím členem týmu je možná v době od 9:00 do 15:00.

• Pokud se z nějakého důvodu nemůžete dovolat nebo voláte mimo výše uvedenou dobu, informujte nás prostřednictvím e-mailové adresy objednat@mamadu.cz.

 
 


 
 
Jak se k nám dostanete městskou hromadnou dopravou:

  • od metra trasy B - ze stanice Karlovo náměstí tramvají číslo 18 do zastávky Nuselská radnice
  • od metra trasy C - ze stanice Pražského povstání tramvají číslo 18 do zastávky Nuselská radnice
  • od metra trasy C - ze stanice Pražského povstání autobusem číslo 193 do zastávky Nuselská radnice
  • z vlakového nádraží Praha-Vršovice (autobusová zastávka Nádraží Vršovice) autobusem číslo 193 do zastávky Nuselská radnice


Najděte si svoje spojení na pid.idos.cz.