• Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá léčbou poruch myšlení, emocí, vnímání a také chování nemocných. Jinými slovy léčí prokázaná nebo
    Číst více
  • Zakladatelem moderní psychiatrie je Emil Kraepelin(1856–1926), který definoval prvou nosologickou jednotku (nemoc), kterou nazval dementia praecox, což lze přeložit jako
    Číst více
  • Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Později se začala využívat i v
    Číst více