Dětská psychiatrie

 

Praha 4 Nusle

 

Kolín

 
MAMADŮ institut, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje služby v oblasti péče o duševní zdraví. Naší hlavní náplní je péče v oboru dětské a adolescentní psychiatrie, ale v malém úvazku můžeme nabídnout také služby v oboru psychiatrie pro dospělé.

Kromě toho vám můžeme nabídnout také služby v oblasti psychoterapie a jsme schopni poskytnout i služby v oboru psychoterapie seniorů. Můžeme nabídnout služby individuální a skupinové psychoterapie, stejně tak supervize týmové a případové.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá léčbou poruch myšlení, emocí, vnímání a také chování nemocných.
 
 
 
 
 
 

Psychoterapie

 
Psychoterapie je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků kvalifikovaným odborníkem
 
 
 
 
 

Supervize

 
Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí.